Piercing (öron- och näsa)

Håltagning och piercing ett medicinskt ingrepp och det är viktigt att det görs på
rätt sätt. Hos oss på Eternal Beauty Clinic använder vi metoder och material som är utvecklade utifrån medicinska aspekter, modern teknologi och säkert material. Vi använder alltid sterila engångskasetter tillsammans med en så kallad ”pistol” och smycken i plast eller titan.